تلفن

84-45227783-086

آدرس

زرندیه مامونیه بلوار سردار سلیمانی ساختمان سرهنگ دلاوری واحد 5

تولید محصولات بتنی مسلح و غیر مسلح

بتن امروزه به علت خصوصیات منحصر به فرد خود رواج زیادی در پروژه ها عمرانی و ساخت و سازه ها به خود اختصاص داده تا جایی که به عنوان اولین یا دومین ماده پر مصرف ساختمانی از آن نام برده می شود. بتن به اشکال مختلفی در ساختمان و سازه ها کاربرد دارد. در بخش زیر به بخشی از این کاربرد ها پرداخته می شود.
Top